تبلیغات
نمین Namin - آموخته ام

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 

آموخته ام که

آموخته ام که:  عشق مرکب حرکت است، نه  مقصد حرکت.

آموخته ام که:  این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان.

آموخته ام که:  بهترین کلاس درس دنیا کلاسی است که زیر پای خلاق ترین فرد  (خالق یکتا) است.

آموخته ام که:  مهم بودن خوب است، ولی خوب بودن از آن مهمتر.

آموخته ام که:  تنها اتفاقات کوچک زندگی است که زندگی را تماشایی می کند.

آموخته ام که:  خداوند متعال همه چیز را در یک روز نیافرید، پس چطورمی شود که من همه چیز را در یک روز بدست آورم؟