تبلیغات
نمین Namin - سخنان قصار

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 

سخنان قصار

زیبایی مرد فصاحت زبان اوست . (حضرت محمدص)

شجاع ترین مردم کسی است که بر هوس خود پیروز باشد. (حضرت محمد ص)

آنچه که پیش از مرگ آدمی را می کشد، نا امیدی است. (حضرت علی ع)

دل آدم با ایمان از خوبی ها پر است و در آن بدی وجود ندارد. ( امام صادق ع)

هنگامی که خرد کامل می شود، سخن کم می گردد. (حضرت علی ع)

کسی که به خاطر ایمان خود کوشش کند، خداوند مهربان دنیای او را آباد می کند. (حضرت علی ع)

نیکو کار باشید و نیکو کاری را کوچک حساب نکنید چون این اخلاق، نعمت بزرگی است که خداوند به انسان داده است. (حضرت علی ع)

از عادت جاهل و نادان است که پیش از شنیدن، جواب می دهد و پیش از دانستن، معاوضه می نماید و به آنچه نمی داند حکم می کند. (امام جعفر صادق ع)

دلها مانند آهن زنگ می زند. گفتند صیقل آن چیست؟ گفت: یاد مرگ کردن و خواندن قرآن مجید. حضرت محمد (ص)

بزرگواری به همت بلند است، نه به استخوان پوسیده نیاکان ما. « حضرت علی (ع)»

زبان چو درنده ای است که اگر رهایش کنی، تو را بگزد. «حضرت علی (ع) »

کمک به ستمکار و تکیه به بیدادگر، بزرگترین گناهان است. «حضرت رضا (ع)»

کمال و جمال مرد در این است که از آنچه شایسته وی نیست، برکنار باشد. « امام حسین (ع) »

ایمان به خدا سرچشمه تمام فضیلت ها و مناقب است. این جامه ایست که وقتی به تن کسی رفت، دیگر پاره نمی شود و عصایی است که راهنمای پیامبران حق بوده است. « امام جعفر صادق (ع)»