تبلیغات
نمین Namin - خوشا به حال زنی که شوهرش از او خشنود باشد

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 

یکی از روشهای بسیار مهم تربیتی در نظام خانواده و تربیت فرزند و حتی در جامعه روش تشویق و تنبیه است در آیات و روایات به این روش زیاد برخورد می کنیم وقتی به آیات پاداش و وصف بهشت و لقا الله میرسیم بسیار مشتاق برای انجام اعمال صالح می شویم و وقتی به آیات عذاب و وعید الهی می رسیم تنمان به لرزه در می آید و به فکر اصلاح می افتیم.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی با شخصی در مورد وظیفه دینی صحبت میکنیم می گوید کی گفته آخرتی هست و ...و بعدش هم میگه:  "اصلا کی رفته کی دیده"؟

اتفاقا خیلی از داستانها و بسیاری از آیات حکایت از اخرت و وقایع و نعمتهای آن روز داره از جمله چیزهایی که دلالت بر رفتن و دیدن عذابهای دوزخ را داره معراج پیامبر است که بسیار تکان دهنده است (خصوصا برای خانمها) و بیان کننده وظایف آنان خصوصا در مقابل همسر می باشد.

پیامبر اکرم(ص)  از دیدن حالات برزخی بعضی از زنان امتش در شب معراج سخت گریان شده بود وقتی از وضع آنان سوال شد فرمود:


زنی را دیدم که به موهای خود معلق بود  و مغز سرش می جوشید آن زنی بوده که موهایش را از مردان نمی پوشانیده است.

زنی را دیدم که که با زبان خود آویزان بود و آب داغ در حلق او می ریختند آن زنی بوده که شوهرش را آزار و اذیت می کرده است

زنی را دیدم که با پستانهایش آویزان بود آن زنی بوده که تمکین نکرده و شوهرش را به رختخواب خود راه نمی داده است.

زنی را دیدم که گوشت خود را می خورد و آتش از زیر او شعله ور است آن زنی بوده که خود را برای مردم (غیر از همسرش) آرایش می کرده است.

زنی رادیدم  که دو پاهایش  به دو دستش بسته شده بود و مارها و عقرب ها به وی حمله ور شده اند آن زنی بوده که بدن و لباسش کثیف بوده از جنابت و حیض غسل نکرده خود را نظیف ننموده و در نماز سستی می کرده است.

 زنی را دیدم که  کر و کور و لال در تابوتی از آتش بود و مغز سرش از بینی هایش بیرون می ریخت و بدنش از خوره و لکه پیسی تکه تکه شده بود او زنی بوده که از دیگری فرزند آورده و به گردن شوهرش انداخته است.
زنی را دیدم  که با قیچی آتشین گوشت پس و پیش او تکه تکه می شد آن زنی بوده که خود را در اختیار مردها(جز همسرش) قرار میداده است.

 زنی رادیدم  که دست و صورتش می سوخت و او روده هایش را می خورد و آن زنی بوده که دلال کارهای نامشروع بوده است.

زنی را دیدم که  سرش مثل سر خوک و بدنش مثل بدن الاغ بود و هزار نوع شکنجه بر او بود و آن زنی بوده که سخن چین و دروغ پرداز بوده است.

زنی را دیدم  که به چهره سگ بود و آتش ار پشت او داخل و از دهانش خارج می شد و فرشتگان سر و بردنش را با گرز آتشین می کوبیدند. و آن زنی آوازه خوان نوحه گر و حسود بوده است.

 

سپس پیامبر (ص) فرمود :

وای بر احوال زنی که شوهرش را به خشم آورد و خوشا به حال زنی که شوهرش از او خشنود باشد.

 

 

حدیث از:کتاب آنچه همسران باید بدانند به نقل از کتاب بحارالانوار جلد103 ص245 و 246