تبلیغات
نمین Namin - گزیده ای از رباعیات ابوسعید ابوالخیر

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 

گزیده ای از رباعیات ابوسعید ابوالخیر

 یا رب زکرم دری برویم بگشا

راهی که درو نجات باشد بنما

مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم

جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما

***

 یا رب مکن از لطف پریشان ما را

هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم

محتاج به غیر مگردان مارا

***

 یا رب به محمد و علی و زهرا

یا رب به حسین و حسن و آل عبا

کز لطف برآر  حاجتم در دو سرا

بی منت خلق یا علی الاعلا

***

بی طاعت حق بهشت و رضوان مطلب

بی خاتم دین ملک سلیمان مطلب

گز منزلت هر دو جهان می خواهی

آزار دل هیچ مسلمان مطلب

***

 مجنون تو کوه را ز صحرا نشاخت

دیوانه ی عشق تو سر از پا نشاخت

هر کس به تو ره یافت ز خود گم شد

آن کس که ترا شناخت خود را نشاخت

***

تیری ز کمانخانه ابروی تو جست

دل پرتو وصل را خیالی بر بست

خوش خوش  زدلم گذشت و می گفت بناز

ما پهلوی چون تویی نخواهیم نشست

***