تبلیغات
نمین Namin - وضو و خواص آن

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 
* وضو، لمس کردن اعضای بدن و انرژی دادن با دست به آن هاست.

* وضو گرفتن نیز علاوه بر رعایت نظافت و پاکیزگی ، حسی از پاکی در فرد ایجاد می کند که خود به ایجاد آرامش می انجامد.

*وضو ، تطهیر است یعنی مهیا شدن برای رویارویی با معشوق.

* وضو ، تمام کانال های انرژی بدن را باز کرده و چاکراها ( مراکز تبادل انرژی در بدن ) را متعادل می سازد . با متعادل شدن چاکراها و باز شدن کانال های انرژی شرایط سلامت روحی ، روانی ، ذهنی ، احساسی و جسمی در ما فراهم می گردد.

* با وضو گرفتن ، هاله ی انرژی بدن به شدت بزرگ و درخشان می گردد به طوری که افراد دیگر نیز این درخشندگی و نور را حس می کنند.

* وضو گرفتن با آب سرد ، ایجاد نشاط کرده و سبب باز شدن منافذ پوست و رسیدن اکسیژن بیش تر به آن می گردد . هم چنین موجب تخلیه ی انرژی های منفی و معیوب می شود.

* وضو گرفتن موجب بالا رفتن سطح تمرکز ، توجه و دقت می گردد .

* با وضو گرفتن ، از گیجی و خواب آلودگی کاسته شده و به سطح هوشیاری افزوده می شود.

* با مسح دست ها ، انرژی دو طرف بدن را به هم منتقل می کنیم . ضمن آن که اگر عضوی دچار کمبود انرژی و یا انباشتگی انرژی نیز باشد ، پاک سازی شده و متعادل می گردد . در ضمن ، چاکراهای نوک انگشتان ، کف دست ها و آرنج ها نیز تحریک گشته ، پاک سازی شده و متعادل می گردند.

* با مسح سر ، انرژی بدن با سر تبادل می گردد و انرژی الهی بیش تری را دریافت می دارد . مسح سر ، موجب تحریک پل ارتباطی دو نیمکره ی مغز و فعالیت غده ی « پینه آل» می گردد . بدین ترتیب تعادل نسبی در وضعیت و فعالیت نیمکره های مغز پدید آمده و انرژی با سهولت بیش تری در آن ها جریان می یابد . تحریک این نقطه در تقویت حافظه نیز تأثیر دارد.

* با مسح پاها ، انرژی بالا تنه با انرژی پایین تنه تبادل شده و چاکراهای کف پاها نیز پاک سازی شده و متعادل می گردتد تا بتوانند انرژی بیش تری از زمین بگیرند . کسانی که چاکراهای پایینی ضعیفی دارند ، انرژی کمی را به بالا پمپ می کنند و اغلب از خستگی مزمن رنج می برند و به این شکل با وضو گرفتن ، تبادل انرژی در سمت چپ و راست بدن و بالا تنه و پایین تنه برقرار می گردد. اگر عضوی ضعیف باشد ، از این طریق ، انرژی کافی برای خود درمانی دریافت می دارد.

در طول شبانه روز، انرژی درون بدن باید یک دور گردش کامل در تمام بدن داشته باشد ولی گاهی وقت ها چاکراهاو یا کانال های عبور انرژی ، تنگ شده و یا مسدود می گردند و به همین دلیل ، انرژی کافی به عضو آن حوزه نمی رسد و آن عضو بیمار می گردد.

سطح انرژی مثبت یا منفی و یا کم و زیاد بودن آن ، موچب جذب خوشبختی و یا بدبختی در زندگی ما می گردد زیرا ما هر انرژی را که از خود ساطع کنیم ، همان را به سمت زندگی مان می کشانیم . آن چه که نحوه ی زندگی، رفتار اطرافیان و نوع دوستان ما را رقم می زند ، وضعیت انرژی ماست و ما می توانیم با پاک سازی انرژی های منفی و معیوب در خود از طریق وضو گرفتن ، غسل کردن و به جریان انداختن انرژی های مثبت و روحانی از طریق انجام مراسم عبادی ، شرایط بیرونی را التیام بخشیده و آرام کنیم .

* وضو گرفتن می تواند بر روی شغل و حرفه، د ر آمد ، روابط خانوادگی ، روابط اجتماعی و بین فردی ما نیز تأثیر بگذارد زیرا ما به مرور از انرژی های منفی و معیوب پاک گشته و سرشار از انرژی های مثبت و الهی می گردیم و طبق قانون جذب و تابش ، آن چه که مثبت و حتی معنوی است ، به سمت زندگی خود می کشانیم .

* با وضو گرفتن ، خستگی مزمن که به دلیل پمپاژ شدن انرژی کم به طرف بالاست ،  باباز شدن چاکراهای کف پا ، از بین می رود.

* وضو گرفتن ، موجب خنک شدن خون بدن می گردد که خود موجب کاهش سکته های مختلف که به دلیل گرم و غلیظ شدن خون روی می دهند ، خواهد شد.

نکته:

شایداین سؤال پیش بیاید ، حال که وضو گرفتن ، غسل کردن و انجام مراسم و مناسک مذهبی می تواند موجب سلامتی انسان ها گردد ، پس چرا تا این حد افراد بیمار به خصوص در بین مسلمانان وجود دارد؟

 

* به دلیل آن که این اعمال با توجه کامل انجام نمی شود و جزیی از روز مرگی زندگی ما شده است .

* به دلیل خراب بودن ، تنگ بودن و انباشتگی یا نقصان چاکراهاست که انرژی ، خوب عبور نمی کند.
 

برداشت از مجله شادکامی و موفقیت شماره 53