تبلیغات
نمین Namin - گزارش تصویری: احمدشاه از کودکی تا سلطنت

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 
گزارش تصویری: احمدشاه از کودکی تا سلطنت
او وارث سلطنت یکصد و بیست ساله قاجارها در ایران بود. سلطنتی که از آقا محمد خان تا محمد علی شاه را تجربه کرده و ...

احمد شاه آخرین پادشاه سلسله قاجار می باشد که با وی سلطنت قاجاریه به پایان می‌رسد. او وارث سلطنت یکصد و بیست ساله قاجارها در ایران بود. سلطنتی که از آقا محمد خان تا محمد علی شاه را تجربه کرده و در واپسین سالهای خود به جوانی 21 ساله به ارث رسید.
 
 
احمدشاه 
 
احمدشاه
 
احمدشاه
 
احمدشاه
 
احمدشاه
 
احمدشاه
 
احمدشاه
 
احمدشاه
 
احمدشاه
 
alt
 
alt
 
احمدشاه
 
احمدشاه
 
احمدشاه
 
 احمدشاه
 
 احمدشاه
 
 احمدشاه