تبلیغات
نمین Namin - نماز

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 

پاداش های نماز

ضمره بن حبیب گوید راجع به نماز از پیغمبر (ص) سئوال کردند، فرمودند:

1- نماز از واجبات دین است .

2- موجب خوشنودی خداست.

 3- طریقه پیامبران است.

 4- محبت ملائکه را جلب می کند.

 5- هدایت و ایمان است.

 6- نور و معرفت است.

7- برکت و رزق است .

8- راحت بدن است.

 9- برای شیطان ناخوشایند است.

10-  حربه ای در مقابل کفّار  می باشد.

 11- سبب استجاب دعا است.

 12- قبولی اعمال است.

 13- توشه ی آخرت مؤمن است .

14- شفیع نزد ملک الموت است .

15- مونس قبر می باشد.

 16- فرش زیر تن است .

  17- جواب نکیر و منکر است.

 18- نماز بنده در محشر تاجی است بر سرش.

 19- نوری در صورتش می باشد.

 20- لباسی بر تنش می باشد.

 21- پرده ای است بین او و آتش.

 22- حجتی است بین او و آتش.

 23- موجب نجات از جهنم است.

 24- عبور از پل صراط است.

 25- کلید بهشت است.

 26- مهر حورالعین است.

 27- بهای بهشت است .

28- نماز است که بندگان را به بالاترین درجات می رساند.

 29- چون مشتمل بر انواع عبادات از جمله: تسبیح، تهلیل، تکبیر، تمجید و تقدیس خداوند و گفتار و دعا است.

ثواب نماز جماعت

پیامبر اسلام(ص) به عثمان بن مضعون فرمود: هر که نماز صبح را به جماعت گذارد بعد از آن تا طلوع آفتاب بنشیند و مشغول ذکر باشد برای او در فردوس (بهشت گردشگاه) هفتاد مقام باشد که مساحت هر مقام بقدر هفتاد سال دویدن اسب تندرو باشد و هر که نماز ظهر را به جماعت گذارد برای او در جنات عدن (بهشت سکونت) پنجاه مقام باشد که مساحت هر مقام بقدر پنجاه سال دویدن اسب تندرو باشد و هر که نماز عصر را به جماعت گذارد برای او ثواب آزاد کردن هشت نفر از فرزندان حضرت اسماعیل باشد و هر که نماز مغرب را به جماعت گذارد ثواب حج عمره مقبوله دارد و هر که نماز عشاء را به جماعت گذارد ثواب احیاء شب قدر را دارد «جلد70 بحار ص 114»

بلاهای سبک شمردن نماز

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هر کس زن یا مرد- در نماز سستی کند خداوند هیجده کیفر به او دهد: شش تا در دنیا، سه تا هنگام مرگ، سه تا در قبر، سه تا در قیامت، سه تا وقت عبور از صراط. اما در دنیا: برکت از رزق و زندگیش بردارد، نور از صورتش بر می گردد، بهره از اسلام به وی ندهد، دعای صالحان را در حقش مستجاب نکند، و دعایش را اجابت نفرماید. اما به هنگام مرگ به ذلت جان دهد، چنان سنگینی در خود احساس کند که گویا کوهی بر او افتاده و چندان ضعف بر او غلبه کند که گویی شلاق بر او می زنند، دیگر آنکه تشنه شود بطوریکه اگر همه ی آب دنیا را بیاشامد سیراب نشود، سوم آنکه گرسنه گردد چنان که اگر همه ی غذا های دنیا را بخورد  سیر نشود. امادر قبر: غصه ی شدید و تاریکی، تنگی قبر و عذاب تا قیامت، محرومیت از بشارت ملائکه ی رحمت. اما در محشر: به صورت حیوان محشور شود، نامه عملش را به دست چپش دهند، و حسابش طولانی شود. اما بر سر پل صراط: خدا به او نظر رحمت نفرماید و (از گناه) پاکش نکند، عوضی از او نپذیرد، و هزار سال برای حساب نگاهش دارد، سپس او را وارد جهنم کند چنان که خداوند فرماید: (ازجهنمیان پرسند:) چه چیز شما را به دوزخ کشید؟ گویند: ما از نماز گزاران نبودیم.