تبلیغات
نمین Namin - مطالب دی 1396

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 

بیتی از مولوی

 

نوع مطلب :فرهنگی ،

نوشته شده توسط:میر کریم حسینی نژاد نمین

 خار هستی را ز پای دل بکن
تا ببینی در درون خویشتن گلزارها