تبلیغات
نمین Namin - مطالب مهر 1396

نمین Namin

نمین، شهر فرهنگ و ادب

 

چند رباعی از خیام

 

نوع مطلب :فرهنگی ،

نوشته شده توسط:میر کریم حسینی نژاد نمین

این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت /کس نیست که این گوهر تحقیق نسفت
هر کس سخنی از سر سودا گفتند/ ز آنروی که هست کس نمیداند گفت
* * *
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است / در بند سر زلف نگاری بوده ست
این دسته که بر گردن او می بینی/ دستی ست که برگردن یاری بوده ست
* * *
این کوزه که آبخواره مزدوری است/ از دیده شاهست و دل دستوری است
هر کاسه می که بر کف مخموری است/ از عارض مستی و لب مستوری است
* * *
این کهنه رباط را که عالم نام است/ و آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی ست که وامانده صد جمشید است/ قصریست که تکیه گاه صد بهرام است
* * *غزلی از فروغی بسطامی

 

نوع مطلب :فرهنگی ،

نوشته شده توسط:میر کریم حسینی نژاد نمین

آن که نهاده در دلم حسرت یک نظاره را

بر لب من کجا نهد لعل شراب خواره را

رشته ی عمر پاره شد بس که ز دست جور او

دوخته ام به یکدیگر سینه ی پاره پاره را

کشته ی عشق را لبش داده حیات تازه ای

ورنه کسی نیافتی زندگی دوباره را

با همه بی رحمی باز به رحمت آمدی

لختی اگر شمردمی زحمت بی شماره را

برده نگاه چشم او از همه نقد هوش را

بسته سپاه عشق او بر همه راه چاره را

ز آه شررفشان من نرم نمی شود دلش

آتش من نمیکند چاره ی سنگ خاره را

تاننهی وجود خود بر سر کاربندگی

خواجه ی ما نمی خرد بنده ی هیچکاره را

خنجر خون فشان بکش، آنگه استخاره کن

از پی قتل من ببین خوبی استخاره را

چند ز دود آه خود، شب، همه شب، فروغیا

تیره کنم رخ فلک خیره کنم ستاره را

 علم و جهل

 

نوع مطلب :فرهنگی ،

نوشته شده توسط:میر کریم حسینی نژاد نمین

علم و جهل  

(نتیجه آمیختگى جهل با وضعیتهاى متفاوت در زندگى بشر)

1-  جهل + فقر    =  جُرم
2- جهل + ثروت   =  فساد
3- جهل + آزادی =  هرج و مرج
4- جهل + قدرت = استبداد
5- جهل + دین   =  تروریسم

(حال به جای جهل، علم بگذار.
بنگر علم با وضعیتهاى متفاوت زندگى چه میکند)

1- علم + فقر    =  قناعت
2- علم + ثروت   =  نوآوری
3- علم + آزادی =  خوشبختی
4- علم + قدرت =  عدالت
5- علم + دین   = استقامت